Chi tiết tin - Xã Triệu Trạch - Triệu Phong

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 89
  • Tổng truy cập 830.823

Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính năm 2024

Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính năm 2024

/documents/39955/0/CV+02+VE+THUC+HIEN+MOT+SO+NHIEM+VU+TRONG+CTAC+CCHC.pdf/b740eb79-692d-4e36-c4c6-76745ca8e064?t=1704956157102

Các tin khác